Fuging av veisprekker

Fuging av veisprekker

QPS AS har i flere år jobbet for å få fuging av veisprekker med fleksibel bitumenbasert og polymermodifisert fugemasse inn som en standardisert oppgave i veivedlikeholdet. Tetting av veisprekker er vesentlig for å hindre vanninntrenging og utvasking av underlaget.

Dette forhindrer også frostsprengning og krakelering av asfalten.

Fuging vil derfor øke veiens levetid vesentlig, om det innføres som standard vedlikehold i funksjonskontraktene.

Bilde av fugearbeider som fuger sprekk i veien - Quality Products & Services AS - Fugetjenester