Fugearbeid på flyplass

Fugearbeid på flyplass

QPS AS har utført fugearbeid på asfalt og betong på de fleste flyplasser i Norge og har fuget over en million meter siden 2001. Vi har utviklet prosedyrer og fugeutstyr spesielt med tanke på fleksibilitet i arbeidssituasjonen og høy kvalitet på utført arbeid.

Våre mannskaper har gjennomgått alle kurs for bevegelse på flyplass, som HMS og Airside safety, og er sikkerhetsklarerte på høyt nivå på både sivile og militære områder.

Bilde av fugearbeidere som gjør klart til fuging på flyplass - Quality Products & Services AS - Fugetjenester